Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Podsumowanie szkoleń w obszarze Lipienniki w Dąbrowie Górniczej

W obszarze Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 zakończył się cykl szkoleń „Natura 2000 - Naturalny Kapitał” składający się z sześciu 2-dniowych modułów o następujących tematach:

Natura 2000 - pozytywne inspiracje;
Odnawialne źródła energii - dlaczego warto z nich korzystać?;
Turystyka kwalifikowana i ekoturystyka szansą rozwoju regionu;
Slow life czyli sztuka uważnego życia i Natura 2000 w nowym wymiarze;
Zdobywanie funduszy - masz dobry pomysł, ale jak go zrealizować?;
Lipienniki w Dąbrowie Górniczej - miejsce dla człowieka, miejsce dla Natury.

Szkolenia te, realizowane w ramach projektu „Misja Natura”, skierowane były głównie do przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i rolników, a także innych osób i podmiotów zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów chronionych sieci Natura 2000 w okolicach Dąbrowy Górniczej. Na każdy moduł zostali zaproszeni specjaliści z konkretnej dziedziny, tak by każdy problem był jak najlepiej omówiony. Na pierwszym spotkaniu Katarzyna Śnigórska, specjalista ds. sieci Natura 2000 (FWIE), opowiedziała, czym jest Natura 2000 oraz przedstawiła najważniejsze informacje o planie zadań ochronnych (PZO). Zaproszono również przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Katowic, Katarzynę Kociubę, która mówiła o walorach przyrodniczych obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej oraz Piotra Manowieckiego ze Stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim, który opowiadał o degradacji walorów miejscowości turystycznych przez reklamę. Drugiego dnia, Marzenna Nowakowska, specjalist ds. mediacji i komunikacji poprowadziła zajęcia skupiające się na umiejętności dyskutowania i negocjacji oraz zachowania się w sytuacji konfliktowej. Sytuacje takie dosyć często pojawiają się w trakcie przygotowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Podczas drugiego spotkania zajęcia prowadzili dwaj specjaliści ds. odnawialnych źródeł energii: Dariusz Gazurek i Radosław Sadlok, którzy omówili nową ustawę o OZE oraz różne źródła energii odnawialnej pod kątem możliwości ich zastosowania w rejonie Dąbrowy Górniczej.

Trzecie spotkanie dotyczyło turystyki kwalifikowanej i ekoturystyki oraz walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej. Jakub Pełka z FWIE omówił z uczestnikami spotkania możliwości zagospodarowania obszaru pod kątem rekreacji i edukacji ekologicznej w taki sposób, by jednocześnie zapewnić skuteczną ochronę cennych torfowisk oraz lipiennika Loesela, a więc przedmiotów ochrony na tym obszarze. Dr Kamil Kulpiński z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadał o torfowiskach, mechanizmach ich powstania, wymaganiach ochronnych, a także ich znaczeniu jako siedliska lipiennika Loesela. W drugim dniu zorganizowano wycieczkę po obszarze Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej, tak by uczestnicy mogli zapoznać się z przyrodą tego terenu.

W pierwszym dniu czwartego spotkania omówiono temat: „Slow life czyli sztuka uważnego życia i Natura 2000 w nowym wymiarze”. Maciej Roik z redakcji „Slow Life, Food & Garden”, mówił o tym, czym jest slow life i o sztuce spokojnego życia. Jest to tematyka, która w pełni wpisuje się w ideę programu Natura 2000. W kolejnym wystąpieniu Jakub Pełka  wyjaśniał po co i w jaki sposób edukować na temat sieci Natura 2000. Na koniec Sebastian Kosakowski z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” opowiedział o geoturystycznym wykorzystaniu Kopalni „Sztygarka”. Drugi dzień szkoleń poświęcony był Dyrektywom: Wodnej i Powodziowej oraz ich związkom z programem Natura 2000. Głos zabrała mgr inż. Magdalena Gugała, która mówiła o zbiorniku wodnym „Kuźnica Warężyńska” w kontekście utrzymania obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej. Następnie prezentację o ochronie małych rzek wygłosił dr Przemysław Nawrocki, a prof. dr hab. Wojciech Bartnik mówił o sposobach ograniczenia ryzyka powodzi.

Piąte spotkanie było w całości poświęcone zdobywaniu funduszy. Prowadząca je Joanna Kica ze Studia Doradztwa Europejskiego omówiła schemat przygotowania projektów oraz budowania wniosków, ryzyko projektowe, potencjał i doświadczenia projektodawcy oraz zarządzanie projektem.

Na ostatnie, szóste spotkanie, zaproszono aż 5 specjalistów. Jako pierwsza głos zabrała Ludmiła Borowska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która mówiła o uwarunkowaniach organizacyjno – prawnych procesu inwestycyjnego na obszarach Natura 2000. Następnie Przemysław Król z Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach mówił o planach zadań ochronnych w województwie śląskim, a dr inż. arch. Danuta Hyła z Politechniki Krakowskiej opowiadała o  estetyce architektury i krajobrazu w okolicach zbiornika Kuźnica Warężyńska, który bezpośrednio sąsiaduje z obszarem Lipienniki w Dąbrowie Górniczej. Ostatnią prezentację o spójności sieci Natura 2000 wygłosiła Katarzyna Śnigórska. Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji dotyczącej znaczenia zrównoważonego rozwoju dla przyrody i człowieka. Następnie Hanna Pamuła i Sławomir Springer opowiedzieli o wpływie elektrowni wiatrowych na zwierzęta oraz ludzi. Podsumowanie cyklu szkoleń poprowadziła Marzenna Nowakowska, specjalista ds. mediacji i komunikacji, która ponadto podczas większości spotkań prowadziła zajęcia dotyczące prac zespołu lokalnej współpracy (ZLW) oraz poszczególnych etapów tworzenia planu zadań ochronnych (PZO).
Po zakończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty.

 

POWRÓT

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information